Waar het geld naar toe gaat

In overleg met Makkala Jagriti bekijken wij ter plekke waar het geld het beste aan kan worden besteed zodat we zeker weten dat het goed terecht komt.Wij zijn dankbaar voor de donaties in natura die we gekregen hebben van:

Astrid de Kroon (verzorgen van boekhouding)
www.aduh.nl

Edwin Blom (vormgeven website)
kriskrosmedia.nl

Robert van Raffe (ontwerpen website)
www.dandyraffe.nl

Deze donaties zorgen ervoor dat we geen geld hoeven te besteden aan interne kosten. Zo kunnen we 100 procent van het geld gebruiken voor de ondersteuning van Makkala Jagriti en haar werk in Valluvarpuram.

...
...