Missie

Doelstellingen
Bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren uit de allerarmste bevolkingsgroepen in de wereld doordat ze zich gezien voelen in wie zij zijn en kansen krijgen zich te ontplooiien.
Nederlandse jongeren bewustmaken hiervan en in contact brengen met deze jongeren.

 

 

...
...